Whiteboard

Obecně k nástroji aneb o co jde

Jedná se o nástroj s univerzálním využitím, který si vyžaduje jenom bílou tabuli a fixu. Jednoduchost nástroje umožnuje široké využití jako v tomto případě vytvořená anketa.

Pro a proti

Jednoduchost
Cena
Široké využití
– Estetičnost
– Může dojít k smazání dat

whiteboard

V praxi

Jednalo se o pilotní sběr informací od uživatelů knihovny v Prostějově pomocí anketového řešení. Záměrem bylo zjistit, jak uživatelé knihovny získávají informace o kulturních akcích. Data měla sloužit pro vypracováni propagační strategie pro rozesílání informací knihovny.

Proces

Na bílou tabuli, která byla umístněná na frekventované chodbě v knihovně, byla napsána otázka „Jak se dozvídáte o našich kulturních akcích?“. Otázka na tabuli byla zveřejněná do vyčerpání místa pro dopisování odpovědí.

Výsledek

Na základě výsledku byl připravený koncept a materiál k většímu průniku informací z knihovny do regionálního tisku a rozsáhlejší kampaň propagující newsletter knihovny.

P.S.

Díky Tomovi Štefkovi z Městské knihovny Prostějov za sdílení dobré praxe.

Reklamy