Google Form

Obecně k nástroji aneb o co jde

Klasický online dotazník vylepšený o motivují obrázek (promítaný před a po akci) s odkazem na dotazník. Trvale udržitelné řešení, jak zjistit zpětnou vazbu na službu nebo akci.

Screen Shot 2014-05-13 at 16.07.18

Pro a proti

+ Nulové náklady
+ Trvalá udržitelnost řešení
– Může být špatně přístupný (ne každý má u sebe online zařízení)
– Nížší návratnost

V praxi – Co jsme s dotazníčkem zkusili

Online dotazník s obrázkem jsme vytvořili pro pravidelné přednášky v rámci oblíbeného předmětu Blok expertů, který je pořádán na FF MU.

Proces – Jak jsme ho vymýšleli

Naším cílem bylo vymyslet trvale udržitelné řešení. Zároveň jsme nechtěli pouze “běžný” online dotazník, který by byl dostupný na webu a sloužil pro pasivní sběr zpětné vazby. Proto jsme spolu s krátkým dotazníkem vytvořili obrázek s přívětivou adresou, který je účastníkům vždy promítnut před začátkem přednášky. Leták je také šířen na sociálních sítích spolu s přednáškou.

dnesni blok

Výsledek – Jak to dopadlo

V průměru dotazník vyplňují 1–2 návštěvníci přednášky, kterých je typicky kolem sta. Nízký počet odpovědí je očekávatelný, neboť se jedná pouze o pasivní sběr.

Reklamy