Google Form se segmentací

Obecně k nástroji aneb o co jde

Google form je jednoduchý a rýchli nástroj na tvorbu online dotazníkov, které se dají poslat emailem nebo vystavit na webu. Jedná se o nástroj, který je široko použitelný a zároveň je poskytovaný zdarma. Umožňuje i sofistikovanější věci jako segmentaci respondentů, škály, checkboxy a další.

Pro a Proti

jednoduchá a intuitivní tvorba
tvorba, distribuce, vyplňovaní a sběr probíhá v online prostředí a na jednom místě
okamžité ukládaní a prezentace odpovědí
možnost vložit na webovou stránku, rozeslat link mailem nebo vložit přímo do těla mailu
je zadarmo
– využitelnost len v online prostředí
– časová náročnost zpracování dat v případě otevřených otázek s delšími nebo větším počtem odpovědí

V praxi

Vedení Kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) se rozhodlo v rámci zlepšování výuky získat zpětnou vazbu z řad svých studentů. Naším hlavním záměrem bylo zjistit, co se studentům na výuce líbí a co by se mělo dále rozvíjet, a co se jim nelíbí a na čem by se mělo zapracovat. Chtěli jsme tak identifikovat nejbolestivější a nejpříjemnější aspekty výuky (tzv. points of pain & points of delight).

Screen Shot 2014-04-27 at 01.32.27.png

V jednoduchosti je síla i větší návratnost.

Proces

Dotazník byl rozeslán všem studentům KISKu. Obsahoval dvě otázky: “Co byste změnili na kiskové výuce? Nebo uvítali nového!” a “A co byste neměnili? Co je zkrátka fajn.” a roletku (select box), která sloužila k segmentaci studentů (na bakaláře, magistry, prezenční, kombinované a jejich kombinace). Po týdnu došlo k analýze dat, což v praxi znamenalo tzv. tagování odpovědí a jejich zpracování do podoby praktických závěrů.

inflow clanek-nebe peklo raj-01

Nebe, peklo, ráj: svatá trojice vystihující většinu výstupů ze sběru zpětné vazby obecně.

Výsledky

Výsledkem byl sepsaný výstup v podobě detailní shrnující zprávy pro akademický sbor a online článek, který seznámil s výsledky studenty. Podařilo se nám získat relevantní vzorek odpovědí, na základě kterého jsme byli schopni přijít s množstvím praktických závěrů (tzv. actionable insights) pro vedení KISKu.

Reklamy